Advokatkontoret lukker pr. 1.4.2023, hvorfor vi ikke længere tager nye sager ind.

Råd til Advokat er et samarbejde mellem flere advokater, som har det ønske, at alle skal have råd til at få hjælp, når de møder et juridisk problem.  Det betyder, at vi søger at holde priserne nede, sådan at alle kan følge med, uden at det skal gå ud over kvaliteten af den rådgivning, vi yder.

Din advokat skal være dit bindeled til den svære juridiske verden.  Vores opgave er, at sætte os ind i din problemstilling og hjælpe dig med at finde den løsning, der er rigtig for dig.

Du finder os i Sønderborg, Christiansfeld, Århus.  Kontaktoplysninger er her.

Vi beskæftiger os med de juridiske problemstillinger, som almindelige mennesker kommer ud for i løbet af livet.  Du kan se på de følgende sider, hvilke områder, hver enkelt af os arbejder med.

Det her har du ret til, når du kontakter en advokat:

Før advokaten begynder at arbejde for dig, har du krav på at få en ordrebekræftelse, hvoraf du kan se, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det koster.  Det er ikke altid muligt at give en samlet pris, men du har krav på mindst at få oplyst, hvad advokatens timesats er og hvad det forventede omfang er.

Under sagens behandling skal advokaten løbende orientere dig om, hvor meget tid, der er brugt på sagen, sådan at du hele tiden kan følge med i, hvad advokatens bistand koster dig.

Hvem er vi?

Frode Christensen

Frode Christensen

Frode Christensen
Advokat (H)
Telefon 2261 8000
fc@rta-aps.dk
 • Cand. Jur. 1967 fra Aarhus Universitet
 • Advokat 1970
 • Møderet for Landsret 1972
 • Højesteret for Højesteret 1981
 • Straffesager, 45 års erfaring som forsvarer
 • Retssager
 • Beskikket værge ved Statsforvaltning, Syddanmark
 • Familieret
 • Dødsbobehandling/testamenter
 • Boligrådgivning/hushandler

50 års erfaring med alle hjørner af juraen,
herunder beneficeret forsvarer i 20 år.

 


 

Marianne Betzer

Marianne Betzer

Marianne Betzer
Cand.jur. – Juridisk konsulent
Telefon 4252 2260
mb@rta-aps.dk
 • Cand. Jur.  1997, Aarhus Universitet
 • LL.M. 1995, King’s College London
 • Advokatbestalling i 2014 – deponeret pr. 1. 1. 2020.

Marianne møder ikke længere i retten,
men laver udelukkende juridisk sagsbehandling som konsulent på deltid.

Beskræfter sig primært med:

 • Testamenter
 • Hushandler
 • Lejeret
 • Ansættelsesret

 


 

Karin Øhlenschlæger

Karin Øhlenschlæger

Karin Øhlenschlæger
Cand.jur – jurist
Telefon 6016 5924
karin@raadtiladvokat.dk
 • Cand. Jur. 1996 fra Aarhus Universitet
 • Advokat bestalling 1999 – deponeret pr. 1.1.2022.
 • Statsautoriseret ejendomsmægler og valuar
 • Bankuddannet
 • Sexolog/parterapeut
 • Formand for Advokatvagten i Hedehusene og ansvarlig jurist for Hvidovre Retshjælp.
 • Værge beskikket af Familieretshuset
 • Har i en årrække undervist på Københavns Universitet, Danmarks Forvaltningshøjskole og på ejendomsmægleruddannelsen

Karin kan give møde i retten i småsager (sagsgenstand under 50.000 kr.) og kan yde hjælp og rådgivning i
juridiske spørgsmål.

Beskæftiger sig primært med:

 • Testamenter
 • Hushandler
 • Dødsboer
 • Konfliktmægling
 • Retshjælp

 

Hvad kan vi?

Hos Råd til Advokat arbejder vi med en bred vifte af sager, primært for privatpersoner, men også mindre virksomheder.

Vi har særlig ekspertise indenfor følgende områder:

Boligrådgivning:

Køb og salg af fast ejendom, lejeret, retssager.

Familieret:

Ægtepagter, separation, skilsmisse, vilkår, bodeling, børn, forældremyndighed og -ansvar, bopæl, samvær, retssager, tidsfuldmagter.

Arveret:

Testamenter, dødsbobehandling, privat skifte, uskiftet bo, boudlæg.

Aftaleret:

Forbrugerkøb, handel med heste, retssager.

Strafferetssager

Erstatningsret – forsikringsret, klager til Ankenævn for Forsikring, retssager.

Erhvervsrådgivning:

Køb og salg, overdragelse af mindre virksomheder, inkasso, retssager.

Herudover har vi erfaring i at føre retssager af forskellig art og kan tage din sag hele vejen op igennem retssystemet.

Hvor er vi?

Vi er meget fleksible og kommer gerne til dig og holder møde fx hvis du skal have skrevet testamente eller lignende uden at det koster dig ekstra.

Råd til Advokat består af flere afdelingskontorer:

 

Sønderborg: Perlegade 17, 1. sal, 6400 Sønderborg. Telefon: 2261 8000

Mail: mail@rta-aps.dk

Medarbejdere: Frode Christensen og Marianne Betzer.

 

Christiansfeld: Kongensgade 2, 6070 Christiansfeld. Telefon: 2261 8000

Mail: mail@rta-aps.dk

Medarbejdere: Frode Christensen.

 

Århus: Store Torv 9, 8000 Århus C. Telefon: 6016 5924

Mail: karin@raadtiladvokat.dk

Medarbejdere: Karin Øhlenschlæger.

 

 

Råd til Advokat har også et kontor i Roskilde, som har sin egen hjemmeside. Læs mere her: www.rta-ros.dk

 

Det koster vi

Hos Råd til Advokat ønsker vi at holde et prisniveau, så alle har råd til at få den juridiske hjælp, de har brug for.

Vi har en rimelig timetakst og hos os kommer der ingen ubehagelige overraskelser, når du får regningen: Vi oplyser dig altid om prisen, inden vi går i gang med en sag. Er det ikke muligt at overskue på forhånd, holder vi dig løbende orienteret om timeforbruget på sagen.

Skal du føre en retssag, vil du med stor sandsynlighed være dækket af en retshjælpsforsikring, som dækker omkostningerne til advokat i den forbindelse. Denne forsikring er en del af dine andre forsikringer, som regel din indboforsikring. Den hjælper vi dig i givet fald med at få søgt.

Er du uden økonomiske midler, så har du som privatperson mulighed for at få gratis, mundtlig juridisk rådgivning på biblioteket i Haderslev via Sønderjyllands Retshjælp, som Marianne Betzer er direktør for. Tilsvarende kan du også få hjælp i Hvidovre Retshjælp og Advokatvagten i Hedehusene, hvor Karin Øhlenschlæger arbejder som frivillig.

Er Retshjælpens råd ikke nok, er det under visse forudsætninger også muligt at få retshjælp hos advokater på trin 2 og 3. Ring og forhør dig om mulighederne.

Officielle oplysninger

Kontakt os enten pr. telefon eller mail:

 

Sønderborg og Christiansfeld:

mail@rta-aps.dk

Råd til Advokat Advokatanpartsselskab
Kongensgade 2
6070 Christiansfeld

CVR-nr. 38244671
Klientkonto: 3409-3409726860, Danske Bank
Advokatansvarsforsikring – HDI Gerling – Policenummer: 156-08657844-14000

 

Frode Christensen, advokat (H), (indehaver): 2261 8000, fc@rta-aps.dk

Marianne Betzer, (juridisk konsulent): 4252 2260, mb@rta-aps.dk

Berit Stelling, (sekretær): 6052 3785, berit@rta-aps.dk

 

Ønsker du at sende personfølsomme dokumenter til Råd til Advokat ApS, så kontakt os inden, så vi kan informere dig om muligheden for at sende som krypteret sikker-mail.

 

Århus:

Juridisk Rådgivning v/Karin Øhlenschlæger
Store Torv 9
8000 Århus
CVR-nr. 32740138
Indehaver: Karin Øhlenschlæger, cand.jur – jurist
Telefon 6016 5924
karin@raadtiladvokat.dk

 

Advokat Frode Christensen har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. Råd til Advokat ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Råd til Advokat ApS, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K www.advokatnaevnet.dk

Råd til Advokat ApS har tegnet ansvarsforsikring gennem HDI Gerling og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Advokatforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Råd til Advokat ApS uanset hvor advokatviksomheden udøves.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et   beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både  klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Råd til Advokat anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting medmindre dette aftales med klienten.

Dine personlige oplysninger

For at vi kan bistå dig i din sag, skal vi bruge oplysninger om dig. Ud over oplysningerne om sagen skal vi bruge oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

I sager omfattet af Hvidvaskloven skal vi herudover bruge dit cpr. nr. og have kopi af billedlegitimation ved sagens begyndelse. Vi oplyser dig om det i vores ordrebekræftelse, hvis sagen er omfattet af hvidvaskloven.

Skal vi søge retshjælpsdækning eller fri proces til sagen, skal vi også bruge dine skatteoplysninger.

Personoplysningerne registreres hos Råd til Advokat og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi bruger ikke de oplysninger, vi har om dig, til andet end behandlingen af din sag. Vi videregiver kun dine oplysninger med dit udtrykkelige samtykke, eller hvis det sker i forbindelse med behandlingen af sagen, hvor det kan være nødvendigt at videregive oplysninger til Retten eller myndigheder.

Såfremt vi sender dit cpr. nr. eller andre følsomme oplysninger, sendes disse med krypteret mail.

Som registreret hos Råd til Advokat har du altid ret til at gøre indsigelse mod vores registrering af dine oplysninger.

Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, skal du kontakte Råd til Advokat ApS indehaver Frode Christensen på mail@rta-aps.dk – eller Juridisk Rådgivning v/Karin Øhlenschlæger på karin@raadtiladvokat.dk.