Råd til Advokat er et samarbejde mellem flere advokater, som har det ønske, at alle skal have råd til at få hjælp, når de møder et juridisk problem.  Det betyder, at vi søger at holde priserne nede, sådan at alle kan følge med, uden at det skal gå ud over kvaliteten af den rådgivning, vi yder.

Din advokat skal være dit bindeled til den svære juridiske verden.  Vores opgave er, at sætte os ind i din problemstilling og hjælpe dig med at finde den løsning, der er rigtig for dig.

Du finder os i Sønderborg, København og Roskilde.  Kontaktoplysninger er her.

Vi beskæftiger os med de juridiske problemstillinger, som almindelige mennesker kommer ud for i løbet af livet.  Du kan se på de følgende sider, hvilke områder, hver enkelt af os arbejder med.

Det her har du ret til, når du kontakter en advokat:

Før advokaten begynder at arbejde for dig, har du krav på at få en ordrebekræftelse, hvoraf du kan se, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det koster.  Det er ikke altid muligt at give en samlet pris, men du har krav på mindst at få oplyst, hvad advokatens timesats er og hvad det forventede omfang er.

Under sagens behandling skal advokaten løbende orientere dig om, hvor meget tid, der er brugt på sagen, sådan at du hele tiden kan følge med i, hvad advokatens bistand koster dig.


JaCorp

Hvem er vi?

 

Marianne Betzer

Marianne Betzer

Advokat

 • Cand. Jur.  1997, Aarhus Universitet
 • LL.M. 1995, King’s College London
 • Advokat 2014

Sagsområder

 • Arveret
 • Familieret
 • Hushandler
 • Lejeret
 • Ansættelsesret
 • Hestesager
 • Køberet
 • Aftaleret
 • Retssager

Øvrige uddannelser

Jeg er certificeret coach og stress coach, er certificeret i adskillige anerkendte personprofilværktøjer (DISC, PTP, PTL, PAPI, 16 pf, PI m.v.). Jeg har taget første halvdel af Masteruddannelsen i Positiv Psykologi ved Århus Universitet.

Øvrig erhvervserfaring

Jeg har 20 års erfaring indenfor jura og HR/personale i private og offentlige virksomheder. Jeg har arbejdet meget med psykologi, rådgivning og coaching og har erfaring både som projektleder og chef.
I 2013 begyndte jeg som advokatfuldmægtig hos Råd til Advokat Aabenraa og fik bestalling i 2014.
1.1.2017 dannede jeg Råd til Advokat Advokatanpartsselskab, som jeg ejer og driver fra dejlige lokaler midt i Sønderborg, og har advokatfuldmægtig Michael Gabrielsen og advokat Frode Christensen som mine daglige kolleger.

Jeg har siden 2008 drevet Betzer HR (enkeltmandsfirma), som primært leverer HR ydelser til små og mellemstore virksomheder uden HR funktion, og jeg bruger en del tid på opgaver som rekruttering, ledersparring, coaching, stress coaching og mange andre spændende HR opgaver (www.betzer-hr.dk).

Marianne om Marianne

Jeg interesserer mig meget for mine medmennesker og har et stort socialt hjerte. Jeg arbejder en del frivilligt, herunder tog jeg i 2012 initiativet til at stifte Sønderjyllands Retshjælp, som jeg fortsat er en aktiv del af.
Jeg brænder for at hjælpe mennesker med at komme på den anden side af de udfordringer, vi alle møder gennem livet: juridiske, personlige, arbejdsmæssige eller noget helt fjerde. Jeg sætter en ære i min holistiske tilgang til problemer og har et positivt menneske- og livssyn.

 


Frode Christensen

Frode Christensen

Advokat (H)

 • Cand. Jur. 1967 fra Aarhus Universitet
 • Advokat 1970
 • Møderet for Landsret 1972
 • Højesteret for Højesteret 1981

Sagsområder

 • Straffesager, 45 års erfaring som forsvarer
 • Retssager
 • Beskikket værge ved Statsforvaltning, Syddanmark
 • Familieret
 • Dødsbobehandling/testamenter
 • Boligrådgivning/hushandler

Øvrig erhvervserfaring

50 års erfaring med alle hjørne af juraen, herunder beneficeret forsvarer i 20 år.

 


 

Michael Gabrielsen

Michael Gabrielsen

Advokatfuldmægtig

 • Cand. Jur. 2014, Århus Universitet
 • Forventet advokatbestalling primo 2018
 • Autoriseret under advokat Marianne Betzer

Sagsområder

 • Internationale kontrakter
 • Forhandling
 • Aftaleret
 • Køberet
 • Inkasso
 • Hushandler
 • Lejeret
 • Testamenter
 • Dødsbobehandling
 • Retssager

Øvrig erfaring

Jeg har 10 års international erfaring indenfor forhandling og kontraktsret. I forbindelse med min karriere i udlandet har jeg bestridt adskillige funktioner både som chef, men også som projektansvarlig for nye investeringer.

Michael om Michael

Jeg interesserer mig meget for det lokale foreningsliv og rejser. Jeg har siddet som frivillig i Sønderjyllands Retshjælp siden 2013 og derudover har jeg flere bestyrelsesposter. Igennem mit arbejde i udlandet har jeg opnået stor erfaring og interesse for internationale kontrakter, jeg synes det er spændende at sidde med hele processen fra forhandling til selve udfærdigelsen af den endelige kontrakt.
På hjemmefronten er jeg gift og har to børn.

 


 

Galina Atanasova Nellemose

Galina Atanasova Nellemose

 • Cand. Jur. 2014, Syddansk Universitet Odense
 • Forventet advokatbestalling 2018
 • Autoriseret under advokat Marianne Betzer

Sagsområder

 • Ansættelsesret
 • Aftaleret
 • Kontrakter
 • Erhversret
 • Hushandel
 • Lejeret
 • Inkasso
 • Skatteret
 • Miljø- og planeret
 • Retssager

Øvrig erhvervserfaring

I flere år har jeg været selvstændig erhvervsdrivende i Bulgarien, hvoraf har jeg mindsættet til erhvervsrådgivning. Udover min jurauddannelse, som jeg tog i Danmark, har jeg også en sygeplejerskeuddannelse fra mit hjemland. Denne insiderviden er meget nyttig, når der er sager om personskader.

Galina om Galina

Jeg er glad, positiv person og meget nysgerrig. Elsker at rejse og at lære nye kulturer at kende. Jeg kommunikere uproblematisk på bulgarsk, makedonsk, russisk, dansk og engelsk. Jeg forstår også serbisk og kroatisk. Har et godt samarbejde med den bulgarske og med den makedonske ambassade i København og med den danske ambassade i Sofia. Jeg har for nyligt startet som frivillig rådgiver i Retshjælpen, fordi jeg brænder for at gøre en forskel.

 


 

Carsten Juul

Carsten Juul

Advokat

 • Født 1963.
 • Cand. Jur. 1991, Københavns Universitet.
 • Advokat oktober 2015.

Carsten om Carsten

Jeg beskæftiger mig med generel juridisk rådgivning – alle typer sager man kommer ud for i sin hverdag – og forsøger altid at nå længst muligt med sund fornuft for at undgå tidskrævende og opslidende konflikter og kostbare retssager. Jeg er god til at tale med mennesker, også modparten, hvilket ofte kommer mine klienter til gode under mæglinger mellem parterne. I flere år har jeg ydet frivillig rådgivning i retshjælpen i både Roskilde og Hvidovre og har efterhånden mødt konflikter af enhver art. Jeg skriver klummen ”Historier fra Retshjælpen” i Roskildeavisen Paperboy og jævnligt klummen ”Moderne Tider” i DJØFbladet.

Jeg har været godt omkring: blev jurist i 1991 og begyndte umiddelbart efter at arbejde som journalist med jura og retspolitik som speciale. Jeg har været ansat i Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Dansk Røde Kors, Danske Andelsselskaber og Civiløkonomerne. Fra 2003-2008 var jeg sekretariatschef i Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og rådgav medlemmer om markedsføring og patientklagesager. Herefter var jeg juridisk konsulent i Film- og TV-arbejderforeningen, hvor jeg især beskæftigede med kontrakter, rettigheder, ansættelser og fyringer.

 


 

Karin Øhlenschlæger

Karin Øhlenschlæger

Advokat (L)

 • Cand. Jur. 1996 fra Aarhus Universitet
 • Advokat  1999
 • Møderet for Landsret- og Sø og Handelsretten

Sagsområder

 • Retssager – herunder i beskikkede sager – bl.a. strafferet og børnesager
 • Konfliktmægling
 • Familieret – herunder børnesager, anbringelsessager, samværssager , bodelinger, ægtepagter
 • Dødsbobehandling/testamenter
 • Arv
 • Boligrådgivning – herunder lejeret
 • Personskadesager
 • Ansættelsesret
 • Forsikring

Øvrig erhvervserfaring

Sexolog/parterapeut

Formand for advokatvagten i Hedehusene og ansvarlig jurist for Hvidovre Retshjælp

Har undervist i en årrække på Københavns Universitet, Danmarks Forvaltningshøjskole og på ejendomsmægleruddannelsen.

Øvrige uddannelser

Bankuddannet

Statsautoriseret ejendomsmægler og valuar

Sexolog/parterapeut

Konfliktmægling/retsmægling

Karin om Karin

For snart 20 år siden begyndte jeg at tilbyde gratis retshjælp i både Aarhus og Gellerupparkens retshjælp, og da jeg omkring 2002 flyttede til Sjælland var det naturligt at forsætte med at tilbyde retshjælp. Det har givet mig en meget stor erfaring med rigtig mange retsområder ,givet mig en enorm livserfaring og jeg har været i berøring med mennesker fra alle sociale lag

Jeg brænder for helhedsløsninger og ønsker gerne forlig eller konfliktmægling frem for en hård retssag. Hvis en retssag om vendt ikke kan undgås, er det spændende at procedere. Det er i retssalen, at advokaten ved sit virke adskiller sig fra alle andre faggrupper.

Jeg synger, spiller lidt på mit flygel, vinterbader, spiller golf, læser og styrketræner. Jeg er glad for min familie og jeg er meget socialt anlagt


 

Mai-Britt Lyngholm Friis

Mai-Britt Lyngholm Friis

 • Cand. Jur. 2011, Aarhus Universitet
 • Forventet advokatbestalling 2018
 • Autoriseret under advokat Karin Øhlenschlæger
 • Pt. på barsel.

Sagsområder

 • Ansættelsesret
 • Arveret
 • Familieret
 • Foged, inkasso, konkurs og kreditaftaleret
 • Forsikringsret
 • Fødevareret
 • Lejeret
 • Miljø- og energiret
 • Retssager

Øvrig erhvervserfaring

Mai-Britt har godt 4 års erfaring fra den statslige forvaltning, hvor hun har arbejdet 3 år som fuldmægtig i Fødevarestyrelsen, herunder særligt med sager inden for mærkning og markedsføring af fødevarer. Sidst har Mai-Britt arbejdet som fuldmægtig i Sekretariatet for Energitilsynet i godt et år, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med sager vedrørende koncernforbundne netselskabers interne overvågning, herunder ved tilsyn af at netselskaber overholder konkurrenceretlige regler.

Under studiet har Mai-Britt desuden bl.a. fået erfaring med at møde i fogedretten under 2 års ansættelse på advokatkontoret Delacour samt fået kendskab til forskellige sagstyper i Gellerupparkens retshjælp.

Mai-Britt om Mai-Britt

Jeg nyder min fritid med familie og venner, og elsker rejser og god mad. Når hovedet og tankerne er fyldt op med jura efter en lang arbejdsdag, bliver det ofte til en løbetur rundt om Christianshavns volde eller på Bryggen, hvor hovedet renses og pulsen kommer i vejret. Ved siden af mit arbejde i Råd til Advokat yder jeg desuden gratis juridisk rådgivning i Advokatvagten på Christianshavn om torsdagen kl. 17-18 i ulige uger.

 

Hvad kan vi?

Hos Råd til Advokat arbejder vi med en bred vifte af sager, primært for privatpersoner, men også mindre virksomheder.

Vi har særlig ekspertise indenfor følgende områder:

Boligrådgivning:

Køb og salg af fast ejendom, lejeret, retssager.

Familieret:

Ægtepagter, separation, skilsmisse, vilkår, bodeling, børn, forældremyndighed og- ansvar, bopæl, samvær, retssager.

Arveret:

Testamenter, dødsbobehandling, privat skifte, uskiftet bo, boudlæg.

Ansættelsesret – funktionærret, retssager.

Aftaleret:

Forbrugerkøb, handel med heste, retssager.

Retssager om erstatning for opstilling af vindmøller.

Strafferetssager

Erstatningsret – forsikringsret, klager til Ankenævn for Forsikring, retssager.

Erhvervsrådgivning:

Køb og salg, overdragelse af mindre virksomheder, inkasso, retssager.

Herudover har vi erfaring i at føre retssager af forskellig art og kan tage din sag helt til landsretten.

Hvor er vi?

Vi er meget fleksible og kommer gerne til dig og holder møde fx hvis du skal have skrevet testamente eller lignende uden at det koster dig ekstra.

Råd til Advokat består af flere afdelingskontorer:

Sønderborg: Perlegade 17, 6400 Sønderborg, Telefon: 4252 2260,

Mail: mail@raadtiladvokat.dk

Vis stort kort

Medarbejdere: Marianne Betzer, Michael Gabrielsen, Frode Christensen.

Marianne Betzer

Michael, Marianne, Frode

 

Roskilde: Hersegade 34C, 4000 Roskilde, Telefon: 6087 3335.

Email: carsten@raadtiladvokat.dk


Vis stort kort

Medarbejdere: Carsten Juul

 

København S: Tom Kristensens Vej 22, 5. sal,  2300 København S.


Vis stort kort

Medarbejdere: Karin Øhlenschlæger, Mai-Britt Lyngholm Friis.

 

Det koster vi

Hos Råd til Advokat ønsker vi at holde et prisniveau, så alle har råd til at få den juridiske hjælp, de har brug for.

Vi har en rimelig timetakst og hos os kommer der ingen ubehagelige overraskelser, når du får regningen, vi oplyser dig altid om prisen, inden vi går i gang med en sag. Er det ikke muligt at overskue på forhånd, holder vi dig løbende orienteret om timeforbruget på sagen.

Skal du føre en retssag, vil du med stor sandsynlighed være dækket af en retshjælpsforsikring, som dækker omkostningerne til advokat i den forbindelse. Denne forsikring er en del af dine andre forsikringer, fx indboforsikring. Den hjælper vi dig i givet fald med at få søgt.

Er du uden økonomiske midler, så har du mulighed for at få gratis, mundtlig juridisk rådgivning på bibliotekerne i Aabenraa, Haderslev i Frivillighedens Hus i Sønderborg via Sønderjyllands Retshjælp, som Michael Gabrielsen er daglig leder af. Tilsvarende kan du også få hjælp i Roskilde Retshjælp og Hvidovre Retshjælp, hvor Råd til Advokats sjællandske medarbejdere arbejder som frivillige.

Er Retshjælpens råd ikke nok, er det under visse forudsætninger også muligt at få retshjælp hos advokater på trin 2 og 3. Ring og forhør dig om mulighederne.

Kontakt

Kontakt os enten pr. telefon eller mail:

 

Sønderborg:

Marianne Betzer (indehaver): 4252 2260, mail@raadtiladvokat.dk

Frode Christensen: 2261 8000, fc@raadtiladvokat.dk

Michael Gabrielsen: 3056 5640, michael@raadtiladvokat.dk

Galina Atanasova Nellemose: 2183 8587, galina@raadtiladvokat.dk

 

Roskilde:

Carsten Juul (indehaver): 6087 3335, carsten@raadtiladvokat.dk

 

København:

Karin Øhlenschlæger (indehaver): 6016 5924, karin@raadtiladvokat.dk

Mai-Britt Lyngholm Friis: 2320 3533, mlf@raadtiladvokat.dk – pt. på barsel

 

Fælles for alle advokater er, at vi har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet. Vi er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet. Det betyder bl.a. tilsyn med, at vi overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik.

Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside.

Vi har alle tegnet ansvarsforsikring gennem HDI Gerling og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Råd til Advokat Advokatanpartsselskab v. Marianne Betzer

Perlegade 17

6400 Sønderborg

Kontonummer: 3409-3409726860, Danske Bank

CVR: 38244671

Policenummer: 156-08657844-14000

 

Råd til Advokat v. Karin Øhlenschlæger

Tom Kristensens Vej 22, 5. Sal

2300 København S.

Kontonummer: 3409–3675877335, Danske Bank

CVR: 32740138

Policenummer: 156-08653522-14001

 

Råd til Advokat – Juul Jura v. Carsten Juul

Hersegade 34C

4000 Roskilde

Kontonummer: 0274-4355473368, Danske Bank

CVR: 32041272

Policenummer: 156-08656863-14009