Råd til Advokat er et samarbejde mellem flere advokater, som har det ønske, at alle skal have råd til at få hjælp, når de møder et juridisk problem.  Det betyder, at vi søger at holde priserne nede, sådan at alle kan følge med, uden at det skal gå ud over kvaliteten af den rådgivning, vi yder.

Din advokat skal være dit bindeled til den svære juridiske verden.  Vores opgave er, at sætte os ind i din problemstilling og hjælpe dig med at finde den løsning, der er rigtig for dig.

Du finder os i Sønderborg, Fredericia og Roskilde.  Kontaktoplysninger er her.

Vi beskæftiger os med de juridiske problemstillinger, som almindelige mennesker kommer ud for i løbet af livet.  Du kan se på de følgende sider, hvilke områder, hver enkelt af os arbejder med.

Det her har du ret til, når du kontakter en advokat:

Før advokaten begynder at arbejde for dig, har du krav på at få et ordrebekræftelse, hvoraf du kan se, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det koster.  Det er ikke altid muligt at give en samlet pris, men du har krav på mindst at få oplyst, hvad advokatens timesats er.

Under sagens behandling skal advokaten løbende orientere dig om, hvor meget tid, der er brugt på sagen, sådan at du hele tiden kan følge med i, hvad advokatens bistand koster dig.


JaCorp

Hvem er vi?

Marianne Betzer

Marianne Betzer

Advokat

 • Cand. Jur.  1997, Århus Universitet
 • LL.M. 1995, King’s College London
 • Advokat 2014

Sagsområder

 • Arveret
 • Familieret
 • Hushandler
 • Lejeret
 • Ansættelsesret
 • Hestesager
 • Køberet
 • Aftaleret
 • Retssager

Øvrig erhvervserfaring

Jeg har snart 20 års erfaring indenfor HR og personale i private og offentlige virksomheder. Jeg har arbejdet meget med psykologi, rådgivning og coaching og har erfaring både som projektleder og chef.

I 2012 begyndte jeg som advokatfuldmægtig hos Råd til Advokat Aabenraa.

Jeg har siden 2008 drevet Betzer HR (enkeltmandsfirma), som stadig eksisterer – om end på vågeblus – da jeg pt. sideløbende med, at jeg ejer og driver Råd til Advokat Advokatanpartsselskab i Sønderborg, driver og er medejer af endnu en Sønderborgbaseret virksomhed, nemlig FIQTIV ApS (www.fiqtiv.dk).

Øvrige uddannelser

Jeg er EMCC certificeret coach og stress coach, er certificeret i adskillige anerkendte persontestværktøjer (DISC, PTP, PTL, PAPI, 16 pf, PI og flere andre). Jeg har taget første halvdel af Masteruddannelsen i Positiv Psykologi ved Århus Universitet.

Marianne om Marianne

Jeg interesserer mig meget for mine medmennesker og har et stort socialt hjerte. Jeg arbejder en del frivilligt, herunder tog jeg i 2012 initiativet til at stifte Sønderjyllands Retshjælp, som jeg indtil maj 2016 var daglig leder af. Jeg er fortsat bestyrelsesmedlem og frivillig rådgiver.
Jeg brænder for at hjælpe mennesker med at komme på den anden side af de udfordringer, vi alle møder gennem livet: juridiske, personlige, arbejdsmæssige eller noget helt fjerde. Jeg sætter en ære i min holistiske tilgang til problemer og har et positivt menneske- og livssyn.

 


 

Karin Øhlenschlæger

Karin Øhlenschlæger

Advokat

 • 1996 fra Aarhus Universitet
 • Advokat  1999
 • Møderet for Landsret- og Sø og Handelsretten

Sagsområder

 • Retssager – herunder i beskikkede sager – bl.a. strafferet og børnesager
 • Konfliktmægling
 • Familieret – herunder børnesager, anbringelsessager, samværssager , bodelinger, ægtepagter
 • Dødsbobehandling/testamenter
 • Arv
 • Boligrådgivning – herunder lejeret
 • Personskadesager
 • Ansættelsesret
 • Forsikring

Øvrig erhvervserfaring

Sexolog/parterapeut

Formand for advokatvagten i Hedehusene og ansvarlig jurist for Hvidovre Retshjælp

Har undervist i en årrække på Københavns Universitet, Danmarks Forvaltningshøjskole og på ejendomsmægleruddannelsen.

Øvrige uddannelser

Bankuddannet

Statsautoriseret ejendomsmægler og valuar

Sexolog/parterapeut

Konfliktmægling/retsmægling

Karin om Karin

For snart 20 år siden begyndte jeg at tilbyde gratis retshjælp i både Aarhus og Gellerupparkens retshjælp, og da jeg omkring 2002 flyttede til Sjælland var det naturligt at forsætte med at tilbyde retshjælp. Det har givet mig en meget stor erfaring med rigtig mange retsområder ,givet mig en enorm livserfaring og jeg har været i berøring med mennesker fra alle sociale lag

Jeg brænder for helhedsløsninger og ønsker gerne forlig eller konfliktmægling frem for en hård retssag. Hvis en retssag om vendt ikke kan undgås, er det spændende at procedere. Det er i retssalen, at advokaten ved sit virke adskiller sig fra alle andre faggrupper.

Jeg synger, spiller lidt på mit flygel, vinterbader, spiller golf, læser og styrketræner. Jeg er glad for min familie og jeg er meget socialt anlagt


 

Birgitte Wessel Knaack

Birgitte Wessel Knaack

Advokat

 • Cand. Jur. 1991, Københavns Universitet
 • Advokat 2013
 • Møderet

Sagsområder

 • Retssager
 • Familieret
 • Lejeret
 • Ansættelsesret
 • Personskadeerstatning
 • Hestesager

Øvrig erhvervserfaring

Birgitte har 20 års erfaring med offentlig ret, herunder forvaltningsret og arbejdsløshedsforsikring.  Herudover har Birgitte mange års erfaring med arbejdsskader og ansættelsesret.

Øvrige uddannelser

Coach 2007, TCC

Birgitte om Birgitte

For mig er det vigtigt at skabe værdi for dem, jeg arbejder for.  Det synes jeg, at jeg kan som advokat, fordi mine klienter har mig til at tale deres sag.

Gennem mit arbejde i a-kasseverdenen er jeg kommet i berøring med mange af de udfordringer, vi som mennesker møder i løbet af vores liv. Det kan handle om uenighed med myndighederne, familie eller arbejdsgiver, eller om helt konkrete ting som en kontrakts udformning, en tvist om et lejemål eller andet.

Min passion for heste giver mig desuden mulighed for at sætte mig ind i de særlige sager om heste, hvor både juraen og sagens genstand kan være særdeles kompliceret.  Jeg er selv rytter og kender til de juridiske udfordringer, du møder som sælger, køber eller ejer af heste.


 

Michael Gabrielsen

Michael Gabrielsen

Advokatfuldmægtig

 • Cand. Jur. 2014, Århus Universitet

Sagsområder

 • Internationale kontrakter
 • Forhandling
 • Aftaleret
 • Køberet
 • Inkasso
 • Hushandler
 • Lejeret
 • Testamenter
 • Dødsbobehandling
 • Retssager

Øvrig erfaring

Jeg har 10 års international erfaring indenfor forhandling og kontraktsret. I forbindelse med min karriere i udlandet har jeg bestridt adskillige funktioner både som chef, men også som projektansvarlig for nye investeringer.

Michael om Michael

Jeg interesserer mig meget for det lokale foreningsliv og rejser. Jeg har siddet som frivillig i retshjælpen 2 år og derudover har jeg flere bestyrelsesposter. Igennem mit arbejde i udlandet har jeg opnået stor erfaring og interesse for internationale kontrakter, jeg synes det er spændende at sidde med hele processen fra forhandling til selve udfærdigelsen af den endelige kontrakt.
På hjemmefronten er jeg gift og har to børn.

 


 

Carsten Juul

Carsten Juul

Advokat

Telefon: 60 87 33 35

Mail: carsten@raadtiladvokat.dk

 


 

Frode Christensen

Frode Christensen

Advokat (H)

Telefon: 22 61 80 00

Mail: fc@raadtiladvokat.dk

 


 

Mai-Britt Lyngholm Friis

Advokatfuldmægtig

 • Cand. Jur. 2011, Aarhus Universitet
 • Forventet advokatbestalling ultimo 2016

Sagsområder

 • Ansættelsesret
 • Arveret
 • Familieret
 • Foged, inkasso, konkurs og kreditaftaleret
 • Forsikringsret
 • Fødevareret
 • Lejeret
 • Miljø- og energiret
 • Retssager

Øvrig erhvervserfaring

Mai-Britt har godt 4 års erfaring fra den statslige forvaltning, hvor hun har arbejdet 3 år som fuldmægtig i Fødevarestyrelsen, herunder særligt med sager inden for mærkning og markedsføring af fødevarer. Sidst har Mai-Britt arbejdet som fuldmægtig i Sekretariatet for Energitilsynet i godt et år, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med sager vedrørende koncernforbundne netselskabers interne overvågning, herunder ved tilsyn af at netselskaber overholder konkurrenceretlige regler.

Under studiet har Mai-Britt desuden bl.a. fået erfaring med at møde i fogedretten under 2 års ansættelse på advokatkontoret Delacour samt fået kendskab til forskellige sagstyper i Gellerupparkens retshjælp.

Mai-Britt om Mai-Britt

Jeg nyder min fritid med familie og venner, og elsker rejser og god mad. Når hovedet og tankerne er fyldt op med jura efter en lang arbejdsdag, bliver det ofte til en løbetur rundt om Christianshavns volde eller på Bryggen, hvor hovedet renses og pulsen kommer i vejret. Ved siden af mit arbejde i Råd til Advokat yder jeg desuden gratis juridisk rådgivning i Advokatvagten på Christianshavn om torsdagen kl. 17-18 i ulige uger.

 

Hvad kan vi?

Hos Råd til Advokat arbejder vi med en bred vifte af sager, primært for privatpersoner, men også mindre virksomheder.

Vi har særlig ekspertise indenfor følgende områder:

Boligrådgivning:

Køb og salg af fast ejendom, lejeret, retssager.

Familieret:

Ægtepagter, separation, skilsmisse, vilkår, bodeling, børn, forældremyndighed og- ansvar, bopæl, samvær, retssager.

Arveret:

Testamenter, dødsbobehandling, privat skifte, uskiftet bo, boudlæg.

Ansættelsesret – funktionærret, retssager.

Aftaleret:

Forbrugerkøb, handel med heste, retssager.

Retssager om erstatning for opstilling af vindmøller.

Strafferetssager

Erstatningsret – forsikringsret, klager til Ankenævn for Forsikring, retssager.

Erhvervsrådgivning:

Køb og salg, overdragelse af mindre virksomheder, inkasso, retssager.

Herudover har vi erfaring i at føre retssager af forskellig art og kan tage din sag helt til landsretten.

Hvor er vi?

Vi er meget fleksible og kommer gerne til dig og holder møde fx hvis du skal have skrevet testamente eller lignende uden at det koster dig ekstra.

Råd til Advokat består af flere afdelingskontorer:

Sønderborg: Perlegade 17, 6400 Sønderborg, Telefon: 4252 2260

Vis stort kort

Medarbejdere: Marianne Betzer, Michael Gabrielsen, Frode Christensen.

 

Roskilde: Hersegade 20, 4000 Roskilde.

Email: birgitte@raadtiladvokat.dk


Vis stort kort

Medarbejdere: Birgitte Wessel Knaack og Carsten Juul

 

Fredericia:

 • Postadresse:  Hersegade 20, 4000 Roskilde
 • Mødeadresse:  Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

Email: birgitte@raadtiladvokat.dk


Vis stort kort

Medarbejdere: Birgitte Knaack

 

København S: Tom Kristensens Vej 22, 5. sal,  2300 København S.


Vis stort kort

Medarbejdere: Karin Øhlenschlæger, Mai-Britt Lyngholm Friis.

 

Det koster vi

Hos Råd til Advokat ønsker vi at holde et prisniveau, så alle har råd til at få den juridiske hjælp, de har brug for.

Vi har en rimelig timetakst og hos os kommer der ingen ubehagelige overraskelser, når du får regningen, vi oplyser dig altid om prisen, inden vi går i gang med en sag. Er det ikke muligt at overskue på forhånd, holder vi dig løbende orienteret om timeforbruget på sagen.

Skal du føre en retssag, vil du med stor sandsynlighed være dækket af en retshjælpsforsikring, som dækker omkostningerne til advokat i den forbindelse. Denne forsikring er en del af dine andre forsikringer, fx indboforsikring. Den hjælper vi dig i givet fald med at få søgt.

Er du uden økonomiske midler, så har du mulighed for at få gratis, mundtlig juridisk rådgivning på bibliotekerne i Aabenraa, Haderslev og Sønderborg via Sønderjyllands Retshjælp, som Michael Gabrielsen er daglig leder af. Tilsvarende kan du også få hjælp i Fredericia Retshjælp, Roskilde Retshjælp og Hvidovre Retshjælp, hvor Råd til Advokats sjællandske medarbejdere arbejder som frivillige.

Er Retshjælpens råd ikke nok, er det under visse forudsætninger også muligt at få retshjælp hos advokater på trin 2 og 3. Ring og forhør dig om mulighederne.

Kontakt

Kontakt os enten pr. telefon eller mail:

Birgitte Wessel Knaack: 2232 1963, birgitte@raadtiladvokat.dk

Carsten Juul: 6087 3335, carsten@raadtiladvokat.dk

Frode Christensen: 22 61 80 00, fc@raadtiladvokat.dk

Mai-Britt Lyngholm Friis: 2320 3533, mlf@raadtiladvokat.dk

Marianne Betzer: 4252 2260, mail@raadtiladvokat.dk

Michael Gabrielsen: 3056 5640, michael@raadtiladvokat.dk

Karin Øhlenschlæger: 6016 5924, karin@raadtiladvokat.dk

 

 

Beskikkelse og forsikring:

Vi er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Vi har tegnet ansvarsforsikring gennem HDI Gerling og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

 

Råd til Advokat Advokatanpartsselskab v. Advokat Marianne Betzer

Perlegade 17

6400 Sønderborg

Kontonummer: 3409-3409726860, Danske Bank

CVR: 38244671

 

Råd til Advokat v. Advokat Karin Øhlenschlæger

Tom Kristensens Vej 22, 5. Sal

2300 København S.

Kontonummer: 3409–3675877335, Danske Bank

CVR: 32740138

 

Råd til Advokat v. Advokat Birgitte Knaack

Hersegade 20

4000 Roskilde

Kontonummer: 6060-5798168, Diba Bank

CVR: 34262160